Καρδιανή | 84201 | Τήνος | Τ. 22830 31931 | Κ. 6947607453
info@pelias-tinos.gr
www.pelias-tinos.gr

Θα σας δεχθώ με ανοιχτή αγκαλιά,
Μαρκέλλα Καραμαούνα
Ιδρύτρια και ιδιοκτήτρια του PELIAS